Blogin etusivulle

Käytettävyyspäivä 11.11.2010

Maailmanlaajuista käytettävyyspäivää vietettiin 11.11.2010. Tampereella päivä näkyi Hermiassa vietetyssä tilaisuudessa, jossa selvisi kuinka Nokia seuraa asiakkaitaan, millä tavoin Google ei olekaan täydellinen, kuinka eduskunnassakin ollaan huolissaan käytettävyydestä sekä se kuinka todellisuudestakin voisi olla mahdollista saada käytettävämpää. Paikalla oli myös yrityksemme edusto.


Jokapäiväinen käytettävyytemme

Jyrki Kasvin esitys julkisten palvelujen käytettävyydestä käsitteli osin samoja aiheita kuin olin käsitellyt opinnäytetyössäni; kuinka julkisten palvelujen tulee olla esteettömiä ja saavutettavia, niin reaalimaailmassa kuin sähköisessäkin. Suomessa perustuslain 6 § kieltää syrjinnän iän, terveyden tai vammaisuuden perusteella ja edellyttää yhdenvertaisuutta asiointimenetelmistä riippumatta.

Lisäksi Laki sähköisestä  asioinnista velvoittaa kunnat, ja muutkin viranomaiset, käyttämään  käyttäjän kannalta teknisesti parhaalla mahdollisella tavalla yhteensopivia ja helppokäyttöisiä laitteistoja ja ohjelmistoja. Eikä Suomi ole yksin vaatimustensa kanssa, sillä EU on myös pian hyppäämässä samaan kelkkaan.

Yksi tärkeimmistä asioista mikä pitää ottaa huomioon sähköisten julkisten palvelujen käyttäjäryhmiä arvioitaessa on se, että tulevaisuudessa Suomessakin on yhä suurempi internetiä käyttävä eläkeläisten ja ikäihmisten kansanosa. Esimerkkinä Kasvi käytti itseään ja omaa sukupolveaan: nyt 46-vuotias erittäin ahkera internetin käyttäjä on kahdenkymmenen vuoden päästä jo eläkkeellä ja hänen ikäluokassaan 92 % ihmisistä on käyttänyt internetiä viimeisen kolmen kuukauden aikana. Ei siis ole mitenkään kaukana lähitulevaisuudessa aika jolloin kaikki ihmiset yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä käyttää internetiä ja siihen pitää alkaa jo varautua.

Nokia Promoter Score

Nokian Johanna Vesterinen esitteli Nokia Promoter Scoren (NPS) toimintaa. NPS on Nokian työkalu, jolla kerätään tietoja asiakkaiden tyytyväisyydestä / tyytymättömyydestä Nokian tuotteisiin. Nokian tuotteen ostaneilta asiakkailta kysytään jonkin ajan kuluttua tuotteen ostamisesta olisivatko he valmiita, asteikolla 1 - 10, suosittelemaan tuotetta ystävilleen ja vapaatekstikenttänä miksi niin.

Käyttäjät jaetaan annetun numeron perusteella promoottoreihin, neutraaleihin sekä huomion kääntäjiin ja heidän antamien äänien perusteella lasketaan NPS. Annettujen tekstimuotoisten palautteiden perusteella tehdään yhteenveto syistä siihen miksi kyseinen pistemäärä on annettu, “hyvä hinta-laatusuhde” jne.

Alkuperäiset tekstimuotoiset palautteet ovat myös käytettävissä, mikäli laitekehityksen puolella joku haluaa tietää missä käyttäjien mielestä on vikaa. Tässä mielessä NPS toimii myös eräänlaisena käytettävyystestinä. Kovinkaan tarkka käytettävyystesti se ei kuitenkaan ole sillä NPS:n kautta ei pysty suoraan seuraamaan esimerkiksi missä valikossa käyttäjä tekee virheitä. Mutta NPS auttanee kohdistamaan tulevia käyttäjätutkimuksia tiettyihin laitteiden ja ohjelmistojen osa-alueisiin.

Toisaalta vapaamuotoisen palautteen kysymisessä tulee ottaa huomioon se, että ihmisillä on tapana keksiä mielipiteitä, jos sellaista ei ole kyseistä asiaa koskien ole muodostunut.

Googlella on lukihäriö (Lisäksi Google on sokea)

Googlen lukihäiriö on lähinnä semantiikkaan liittyvä, sillä se yleensä ymmärtää sanojen merkityksen muttei välttämättää tajua niiden yhteyttä. Tällaisen käsityksen sai Tulos Helsingin Juha Kitinmäen esityksestä.

Sen lisäksi että Googlella on jonkin asteinen lukihäiriö, on huomattavaa myös se että Googlen käyttäytyy sivuilla samoin kuin sokea käyttäjä, joka käyttää ruudunlukijaa. Samoin kuin sokea käyttäjä, Google ymmärtää sivua paremmin, jos sen rakenne on selkeä ilman ylimääräisiä koodimerkintöjä, eikä varsinaista sisältöä tarvitse kaivella esille sivun rakenteesta.

Lisäksi Google ei osaa analysoida kuvia, vaan sille, aivan kuten sokeallekin käyttäjälle, tarvitsee kertoa mitä kuvissa esiintyy. Kuvien sisältö pitää tehdä saavutettavaksi varsinkin jos kuvan tietosisältö on suuri, kuten taulukoissa tai kuvaajissa.

Helpoin keino nähdä sivusi kuten Google ne näkee on surffata sivullesi tekstipohjaisella selaimella.

Voisiko todellisuus olla käytettävämpää?

Kuinka käytettävää todellisuus oikeasti edes on? Voiko käyttäjä todellisuuden tilan? Puhuuko todellisuus samaa kieltä käyttäjän kanssa? Kuinka helposti käyttäjä voi selvittää oman sijaintinsa todellisuudessa?

Näihin kysymyksiin ei Thomas Olssonin lisättyä todellisuutta käsitellyt esitys vastannut suoraan mutta lisätystä todellisuudesta voi olla hyötyä jos halutaan parantaa todellisuuden käytettävyyttä.

Otetaan esimerkiksi käyttäjän sijainti todellisuudessa. Jos pysytään poissa filosofian alueilta pelkästään käsin kosketeltavan todellisuuden alueella, sijainti voidaan käsittää vaikka sijaintina kartalla. Lisätty todellisuus on helppo valjastaa kertomaan käyttäjän sijainti asettamalla oikeaa kulkusuuntaa esittäviä opasteita käyttäjän näkymään.

Lisätyllä todellisuudella voidaan helposti saada todellisuus puhumaan käyttäjän kanssa samaa kieltä. Ei ole mikään ongelma käännätyttää tietotekniikan avulla vieraskielisiä kylttejä tai ruokalistoja ja tuoda käännökset sitten käyttäjän näkyville lisätyn todellisuuden avulla.

Erityisryhmien kommunikointi

Koskaan ei voida olettaa kaikkien käyttäjien olevan samalla viivalla käyttöliittymien käyttöedellytyksissä. Siksi käytettävyyden ja erityisesti esteettömyyden kehittäminen pyrkii tasoittamaan esteitä kyvyiltään eritasoisten käyttäjien tieltä.

Markku Turusen esityksessä ei suoraan puhuttu erityisryhmien vaatimuksista käytettävyyden suhteen, vaan siitä kuinka erityisryhmät voivat kommunikoida keskenään ja ympäröivän maailman kanssa. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi erilaiset äänikäyttöliittymät ja symboleilla tapahtuva viestintä.

Erityisryhmien viestinnän ja sen mahdollisten vaikeuksien ymmärtäminen voi auttaa käytettävyyden suunnittelijoita ymmärtämään niitä vaikeuksia, joita erityisryhmillä voi tulla eteen erilaisia käyttöliittymiä käytettäessä.

Henri Viitanen
Käyttöliittymäsuunnittelija

0 kommenttia:

Lähetä kommentti

Liity sähköpostilistalle

Kiinnostiko artikkeli? Tilaa uutiskirjeemme.